Matouš Macura

Bakalářská práce

Sociálně demografická situace v Praze a okolí

Social demographic situation in Prague and its surroundings
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá analýzou sociálně-demografické situace v Praze a okolí. K Praze bylo přistupováno jako ke kraji, a proto bylo jako okolí uvažováno jeho bezprostředně nejbližší kraj, tedy konkrétně Středočeský. Práce je rozdělená na dvě části: demografickou a sociálně-ekonomickou. V každé z nich byly vybrány důležité ukazatele a charakteristiky, u kterých byl provedený teoretický úvod …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of socio-demographic situation in Prague and its surroundings. It was approached Prague as a region, and therefore It was considered as the immediate closest region, which is Central Bohemia. The work has been divided into two parts: demographic and socio-economic. In each of them It has been selected important indicators and characteristics for which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Martina Šimková
  • Oponent: Jana Vrabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73747