Bc. Jana Bláhová

Diplomová práce

Obecně prospěšné společnosti v regionu NUTS II Severozápad

Public Benefit Companies in the Region NUTS II Severozápad
Anotace:
Občanská společnost je pojem, který je úzce spojen se základními principy demokratické společnosti. Její nejčastější formou jsou různé spolky, v posledním období hlavně nevládní neziskové organizace. V naší zemi došlo k nevětšímu rozmachu spolkové činnosti v období po I. světové válce do nástupu fašismu. Totalitní režimy – fašismus a komunismus rozvoji občanské společnosti neprospívaly. V té době řada …více
Abstract:
Civil society is a concept that is closely linked with the fundamental principles of a democratic society. Its most common form are various associations, in the last period mainly non-governmental organizations. In our country there has been the biggest expansion of these activities in the period after World War I to the onset of fascism. Totalitarian regimes - fascism and communism, was not good for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní