Bc. Jana Stehlíková

Diplomová práce

Efektivnost investičního projektu (od založení konkrétního projektu až uvedení do provozu)

Efficiency of investment project (since a specific project establishment until its putting in operation(
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza efektivnosti investičního projektu od jeho definování až po uvedení do provozu. V teoretické části práce je věnovaná pozornost na základní části investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic, plánování výroby v podniku a vedení projektu. Praktická část diplomové práce aplikuje teoretické poznatky na reálný investiční projekt z praxe.
Abstract:
The subject of the thesis is analyzing of investment project’s efficiency from its definition until its implementation into production. The theoretical part of the thesis attention is paid to basic phases of investment decision, description of methods of project efficiency evaluation, production planning and project management. The practical part of the dissertation applies the theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní