Sri Ranjani Ganji, M.Sc.

Doctoral thesis

Identification and Validation of Dvl interacting partners using Proteomics approach

Identification and Validation of Dvl interacting partners using Proteomics approach
Abstract:
Signální dráhy Wnt jsou vysoce konzervované signální kaskády, které regulují základní procesy embryonálního vývoje a homeostázy dospělého organismu. Všechny známé Wnt ligandy přenášejí signál přes receptor Frizzled (Fzd) a cytoplasmatický fosfoprotein Dishevelled (Dvl). Wnt dráhy se dělí na Wnt/β-kateninovou a nekanonické Wnt dráhy. Mechanismy kontrolující různé Wnt dráhy nejsou zcela objasněny, ale …more
Abstract:
Wnt signaling pathways are highly conserved signaling cascades, which regulate fundamental aspects of embryonic development and adult homeostasis. All the known Wnt ligands are known to transduce signals via receptor Frizzled (Fzd) and cytoplasmic phosphoprotein Dishevelled (Dvl). Wnt pathways are classified as a Wnt/β-catenin (canonical) and non-canonical Wnt pathways. Mechanisms controlling different …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 4. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Reader: Pascale Zimmermann, Ph.D., Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Animal Physiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.