Bc. Dita DRÁBKOVÁ

Bakalářská práce

The Development of the Latin - American Dance, the Jive, on the Background of American History

The Development of the Latin - American Dance, the Jive, on the Background of American History
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik a vývoj jednoho z latinsko-amerických tanců, jivu. Práce se skládá ze sedmi kapitol popisujících původ, kulturní a historické pozadí vzniku a vývoje tohoto tance a popisu tanečních stylů, které přispěly k jeho současné podobě. Jedním z cílů této práce je vysledovat vývoj latinsko-amerického tance jivu od jeho kořenů na africkém kontinentě, odkud byla tamní …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on creation and development of one of the Latin-American dances, the Jive. The thesis consists of seven chapters describing roots, cultural and historical background of creation and development of the dance, and description of dance styles that contributed to a current character of the dance. The objectives of the thesis are to trace the development of the Latin-American …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁBKOVÁ, Dita. The Development of the Latin - American Dance, the Jive, on the Background of American History. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma