Bc. Lukáš Eliaš

Bakalářská práce

Informační chování útočníků na sociálních sítích

Information behavior of offenders on social networks
Anotace:
Bakalářská práce „Informační chování útočníků na sociálních sítích“ se zaměřuje na problematiku kybergroomingu jakožto jevu, který se vyskytuje na sociálních sítích v online komunikaci s neznámým člověkem. Teoretická část práce je zaměřena na výklad problematiky kybergroomingu ve smyslu jeho povahy, profilace útočníků, obětí a celkovému průběhu. Průběh útoku je popsán v několika etapách spolu s popsanými …více
Abstract:
Bachelor thesis “Information behaviour of offenders on social networks” focuses on the issue of cybergrooming as a phenomenon, that occurs on social networks during communication with unknown people. Theoretical part of this thesis focuses on the definition of cybergrooming in terms of its nature, profile of the attackers and the overall progress. The attack itself is described in several stages, along …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví