Bc. Lukáš Invald

Bakalářská práce

Vliv psychických jevů a motivace na sportovní výkon ve fotbale

Influence psychic phenomena and motivation on sports performance in football
Anotace:
V této teoretické bakalářské práci jsem se zaměřil na rozbor psychických jevů, které mohou ovlivnit psychický stav sportovce. V dalších částech jsem popsal motivaci, jako hnací složku sportovního výkonu. Dále jsem se soustředil na rozdělení sportovního výkonu a na faktory, které výkon ovlivňují.
Abstract:
In this theoretical bachelor thesis, I focused on the analysis of psychic phenomena that can affect the psychological state of the athlete. In the following sections, I described motivation as the engine of sports performance. I also focused on the division of sports performance and the factors that performance affect.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Vychodilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport