Bc. Petr Klapil

Master's thesis

Projekt založení nového podnikatelského subjektu

The Project of Establishment of a New Business Entity
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projekt založení nového podnikatelského sub-jektu. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část byla zpracována formou literární re-šerše a zabývá se podnikáním, podnikatelským plánem, analytickými nástroji uplatňova-nými při zakládání podniků a marketingovým mixem. Analytická část práce byla provedena na základě průzkumu trhu, který probíhal jednak na …more
Abstract:
The aim of this thesis was to prepare a project for the establishment of a new business enti-ty. The work is divided into three parts. First, theoretical part was compiled as a literary research and deals with entrepreneurship, business plan, analytical tools applied when founding a new enterprise and marketing mix. The analytical part of the work was done on the basis of market research, a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klapil, Petr. Projekt založení nového podnikatelského subjektu. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration