Pavel SUFČÁK

Bakalářská práce

Historie vývoje vztahu POLICIE České republiky k ochraně dat obsahujících osobní údaje v policejních informačních systémech v období (1990 -2007)

History of development process of relation and attitude of the POLICE of the CZECH REPUBLIC to the protection of the data containing personal data in police information systems covering time period from the year 1990 to the year 2007.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je historie vývoje vztahu POLICIE České republiky k ochraně dat obsahujících osobní údaje v policejních informačních systémech v období (1990 -2007). Cílem práce je provedení analýzy vývoje ochrany osobních údajů od roku 1990 do roku 2007 a to ve vztahu k denní praxi policejních orgánů POLICIE ČR, Správy Jihočeského kraje. Dalším pak provedení rozboru vývoje výpočetní techniky …více
Abstract:
The subject of this bachelor?s work is a history of development process of relation and attitude of the POLICE of the CZECH REPUBLIC to the protection of the data containing personal data in police information systems covering time period from the year 1990 to the year 2007. The goal of this bachelor?s work is performance of analysis of the development of personal data protection in the time period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Jaroslav Pangl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUFČÁK, Pavel. Historie vývoje vztahu POLICIE České republiky k ochraně dat obsahujících osobní údaje v policejních informačních systémech v období (1990 -2007). Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7yqiy9 7yqiy9/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2011
Bulanova, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.