Bc. Aleš Ondráček

Diplomová práce

Efektivita vybraných peacekeepingových operací v afrických státech v letech 1991–2000

Efficiency of selected peacekeeping missions in African states in 1991-2000
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mírových operací peacekeepingového typu a jejich efektivitou s ohledem na unilateralitu či multilateralitu. Teoretická část rozebírá postavení peacekeepingu, jeho vývoj a podoby. Praktická část hodnotí a porovnává efektivitu vybraných operací, které v této práci představují operace UNOSOM II, UNAMIR a Operace Tyrkys. Efektivita je měřena analýzou geografického …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issues of peacekeeping operations and their efficiency in regard to their unilateral or multilateral base. The theoretical part of the thesis analyses the role of peacekeeping, its evolution and scopes it can take. The practical part evaluates and compares the efficiency of selected operations, which are UNOSOM II, UNAMIR and Operation Turquoise. The efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií