Andrea Sárköziová

Bakalářská práce

Pohybová aktivita, dechová a relaxační cvičení vhodné pro těhotné a ženy po porodu

Physical Activity, Breathing and Relaxation Exercises Suitable for Pregnant and Postpartum Women
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především vhodnými pohybovými aktivitami a cvičením pro těhotné ženy a ženy po porodu. Teoretická část se zaměřuje na pohybové aktivity a cvičení prováděné v těhotenství a v je-ho jednotlivých trimestrech, dále se věnuje cvičením pomáhajícím ženám buď po spontán-ním porodu, nebo po císařském řezu. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, jehož …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with suitable physical activities and exercises for pregnant women and women after birth. The theoretical part is focused on physical activities and exercises performed during preg-nancy and in its individual trimesters, and is dedicated to exercises helping women either after a spontaneous delivery or after a cesarean section. In the practical part are processed the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sárköziová, Andrea. Pohybová aktivita, dechová a relaxační cvičení vhodné pro těhotné a ženy po porodu. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe