Magdalena Mudrochová

Diplomová práce

Fundamentální analýza akcie Kofola

Anotace:
Tato diplomová práce na základě provedené fundamentální analýzy předkládá in-vestiční doporučení ohledně akcie společnosti Kofola Československo, a.s. Ke sta-novení vnitřní hodnoty akcie byl použit Gordonův dividendový diskontní model, výnosová metoda založená na modelu FCFF a metoda tržního násobitele EV/EBITDA. Porovnáním takto vypočítaných vnitřních hodnot akcií s tržní cenou ak-cie k 1. dubnu 2020 …více
Abstract:
This diploma thesis based on the conducted fundamental analysis presents an investment recommendation regarding the stock of Kofola Československo, a.s. To determine the instrinsic value of the stock the Gordon dividend discount model, the FCFF method and the method with EV/EBITDA market multiplier were applied. By comparing these calculated instrinsic values of the stock with the market price of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020
Identifikátor: http://theses.cz/id/7ytogl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty