Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Master's thesis

Analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými osobnostními charakteristikami a různými formami maladaptivního a adaptivního chování u lidí v zátěži s přihlédnutím k emocionalitě

Analysis of relationships and among characteristics and various forms of maladaptive and adaptive behavior in people under emotional pressure
Anotácia:
Tato diplomová práce je součástí široce zaměřeného výzkumného projektu Centra pro komplexní psychologický výzkum stresu, který je postaven na týmové spolupráci deseti studentů Psychologického ústavu Masarykovy univerzity. Společným cílem naší práce je detailní analýza působení stresu u tzv. pomáhajících profesí (konkrétně zaměstnání v rámci vězeňské služby). Teoretická část se zaměřuje na různé maladaptivní …viac
Abstract:
This master thesis is a part of a broader research project of the Centre for Complex Studies of Stress, which is based on the work of ten students from the School of Psychology at Masaryk University. The overall goal was to analyse the impact of stress on members of helping professions, in general, and prison guards, in particular. The theoretical part of the thesis focuses on various maladaptive and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta