Bc. Kateřina Moudrá

Diplomová práce

Strategie slovní zásoby u studentů a učitelů střední zdravotnické školy v německém jazyce

Vocabulary strategies of Medical High Scholl students in German Language
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi slovní zásoby u studentů a učitelů v německém jazyce. Jejím cílem je přiblížit pojem strategií slovní zásoby a vztah žáků a učitelů k nim. Teoretická část se nejprve zaměřuje na představení strategií a jejich klasifikaci, dále pak popisuje základní principy fungování paměti v návaznosti na učení se slovní zásobě. Stěžejní částí je klasifikace strategií v oblasti …více
Abstract:
My diploma thesis studies lexical strategies of students and teachers in German language. Its goal is to elaborate on the notion of vocabulary strategies including student‘s and teacher‘s understanding of them. The theoretical part starts with strategies introduction and their classification. Furthermore it describes basic memory operations connected to learning vocabulary. The crucial part is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sýkorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta