Bc. Veronika Fričová

Bakalářská práce

Demografické stárnutí jako bezpečnostní hrozba

Demographic ageing as a security threat
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení významného problému demografického stárnutí, kterým je v dnešní době zasažena většina vyspělých států. Tato práce pojednává o možných negativních dopadech na zajišťování bezpečnosti v kontextu širších socioekonomických souvislostí. Demografické stárnutí je nejprve analyzováno v jednotlivých zemích Evropské unie. Dále se analýza zaměřuje na Českou republiku, …více
Abstract:
The subject of the thesis is to evaluate the significant problem of demographic ageing, which is nowadays a current problem in most developed countries. This paper is about possible negative impacts on ensuring security in the context of broader socio-economic aspects. Demographic ageing is first analyzed in the various countries of the European Union. Furthermore, the analysis focuses on the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fričová, Veronika. Demografické stárnutí jako bezpečnostní hrozba. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní