Terezie STEHLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Adaptační proces a jeho význam při prvním vstupu do zaměstnání

Adaptation process and it´s importance at first entry into employment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem a jeho významu při prvním vstupu do zaměstnání. Důvodem zpracování tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost vzhledem k nízké nezaměstnanosti a snahou zaměstnavatelů udržet si kvalitní zaměstnance. V teoretické části rozebírám podstatu personálního řízení, přijímání zaměstnanců a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnance. Dále se věnuji teorii …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the adaptation process and its impact on the first employment. The reason for studying this issue was mainly its topicality considering the low unemployment and the effort of employers to keep employees of the highest quality. In the theoretical part I analyse the essence of personal resources management, hiring of employees and legal position of employer and employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Sequensová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEHLÍKOVÁ, Terezie. Adaptační proces a jeho význam při prvním vstupu do zaměstnání. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/