Theses 

Efektivní řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku – Bc. Václav Hejkal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Václav Hejkal

Diplomová práce

Efektivní řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku

Effective Human Resource management in selected business

Anotace: Tématem této práce je efektivní řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku. Řízení lidských zdrojů představuje strategický přístup k řízení lidí, kterým je dosahováno cílů organizace. Cílem této práce je zanalyzovat řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku od jejich plánování, výběru a nástupu, přes rozvoj, hodnocení, odměňování a motivaci až po ukončení pracovního poměru. V teoreticko – metodologické části jsou popsány základní nástroje k řízení a vedení lidí dle odborných materiálů, v praktické části pak jsou popsány metody řízení a vedení lidí ve vybraném podniku, přičemž jsou následně zanalyzovány a v případě potřeby jsou navržena nová optimální řešení k efektivnějšímu řízení lidských zdrojů.

Abstract: The theme of this work is the effective management of human resources in the selected company. Human resource management is a strategic approach to managing people, which is achieving the goals of the organization. The aim of this study is to analyze the management of human resources in the selected company from the planning, selection and entry, through the development, evaluation, remuneration and motivation to termination of employment. The theoretical - methodological section describes the basic tools for management and leadership as professional materials, the practical part describes the methods of management and leadership in selected business, which are then analyzed and if necessary the new proposed optimum solution for efficient management of human resources.

Klíčová slova: Výběr pracovníků, Zdroje pracovníků, Rozvoj lidských zdrojů, Vzdělávání, Hodnocení, Odměňování, Motivace, Teorie motivace, Uvolňování zaměstnanců, Outplacement, Outsourcing Selection Process, Staff resources, Human resources development, Education, Staff evaluation, Remuneration, Motivation, Theory of motivation, Release of employees, Outsourcing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Frána

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz