Daria Draganova

Bakalářská práce

Analýza trhu s nástroji datové integrace používaných v DWH

Market analysis of data integration tools used in DWH
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na oblast datové integrace z pohledu ETL/ELT procesů, používaných v datových skladech. Jedná se o jednu z nejaktuálnějších úloh převážně korporátních společností zaměřených na bankovnictví a pojišťovnictví. Cílem práce je identifikace stavu trhu komerčními a open source nástroji určených pro transformaci dat.Teoretická část práce má za úkol seznámit čtenáře s uvedenou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the area of data integration from the perspective of ETL/ELT processes used in Data Warehouses. This topic is one of the most up-to-date topics of corporation environments in the banking and insurance sectors. The aim of the thesis is to identify the state of the market for commercial and open source tools for data transformation.The theoretical part of the thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Matějka
  • Oponent: Ota Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73362