Theses 

Bankovní produkty a služby pro municipality – Bc. Eva Molinariová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Molinariová, DiS.

Master's thesis

Bankovní produkty a služby pro municipality

Bank Products and Services for Municipalities

Anotácia: Základním cílem diplomové práce je charakterizovat bankovní produkty, které nabízejí nejvýznamnější tuzemské bankovní domy pro veřejnou správu. Práce analyzuje využití produktů těchto bank samosprávou. Práce podává základní charakteristiku municipalit jako organizací zřízených a vedených krajem, jejich finanční hospodaření a nabídku municipalitních výhod poskytovaných vybranými bankami českého trhu. Práce je zaměřena na analýzu využití těchto produktů vybraných peněžních ústavů a to především Komerční banky, České spořitelny a Československé obchodní banky. Diplomová práce se zabývá konkrétní analýzou finančních potřeb a využití bankovních produktů krajské příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Kutná Hora.

Abstract: Principal aim of the thesis is the characterisation of bank products which are offered by the national banking houses to state administration. The work analyses the usage of these products by municipal authorities. Further, it provides basic characteristics of municipalities as organisations which were established and are managed by regions. It looks into its financial management and the offer of benefits provided by certain banks on the Czech market. The thesis focuses on analysis of usage of these products of chosen banks. These comprise Komerční banka, Česká spořitelna a Československá obchodní banka. The thesis deals with a concrete analysis of financial needs and the usage of bank products in regional allowance organisation Highway Administration and Maintenance Kutná Hora.

Kľúčové slová: Municipalita, Státní správa, Bankovní produkt, Financování

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedúci: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Lucie Blašková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 01:18, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz