Jakub KLESA

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice

Assessment Of The Effectiveness Of Economic Investment
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti investice. Teoretická část bakalářské práce definuje problematiku investice v obecné rovině. Rozděluje investice podle základního členění a následně pojednává o investičním rozhodování a tvorbě investiční strategie. Poté se věnuje metodám sloužícím k hodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsou vyhotoveny vlastní výpočty …více
Abstract:
This thesis is focused on the assesment of the economic efficiency of the invesment. The theoretical part of the thesis defines the issue of investment in general. It divides investments according to the basic classification a then analyzes investment decision making and investment strategy creation. The thesis then deals with methods used to evaluate the efficiency of the investment. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLESA, Jakub. Hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/