Theses 

PREZENTACE ŽIVOTNÍHO STYLU ŽENY V TÝDENÍKU KVĚTY V ROCE 1985 A 1995 – Barbora CHYTILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora CHYTILOVÁ

Bakalářská práce

PREZENTACE ŽIVOTNÍHO STYLU ŽENY V TÝDENÍKU KVĚTY V ROCE 1985 A 1995

Presentation of women's lifestyle in weekly magazine Květy in 1985 and 1995

Anotace: Bakalářská práce Prezentace životního stylu ženy v týdeníku Květy v roce 1985 a 1995 se věnuje změnám v zobrazování životního stylu a obrazu ženy ve zmíněném časopise před a po revolučním roce 1989. Výzkum je provázen na týdeníku Květy a jeho vydání v roce 1985 a 1995. Pro analýzu periodik byly zvoleny kvalitativní výzkumné metody, přesněji metoda zakotvené teorie, částečně též metody deskripce a kompilační metoda. V závěru jsou poznatky z analyzovaných obsahů komparovány za účelem zjištění, v čem jsou si oba časopisy z hlediska témat, strategií i modelů životního stylu ženy podobné a v čem se odlišují. Na závěr je provedena komparace analyzovaných obsahů za účelem zjištění, jaké se odehrály změny ve způsobu zobrazování ženy ve vybraném periodiku po revolučním roce 1989.

Abstract: Bachelor's thesis Presentation of women's lifestyle in the weekly Květy in 1985 and 1995 addresses the changes in representing women's image and lifestyle in the aforementioned magazine before and after the revolution year of 1989. The research was done on the weekly Květy and its publications in 1985 and 1995. Qualitative research methods were chosen for the analysis of the periodic, more accurately the grounded theory method, with the description method and compilation method also partially used. In the conclusion, the observations are compared for the purpose of finding the similarities and differences between the magazines in terms of themes, strategies and models of women's lifestyle. A comparison of analysed content was done in the end, in order to determine, what changes occurred in the way of women's representation in the chosen periodic after the revolution year of 1989.

Klíčová slova: životní styl ženy, feminismus, zobrazení ženy v médiích, zakotvená teorie, časopis Květy.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Novotná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=229574 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

CHYTILOVÁ, Barbora. PREZENTACE ŽIVOTNÍHO STYLU ŽENY V TÝDENÍKU KVĚTY V ROCE 1985 A 1995. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz