Martin Karásek

Bachelor's thesis

Poškozený a oběť v trestním řízení

Damaged and Victim in Criminal proceedings
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vymezení postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. Část práce je věnována Zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Práce je zaměřena na historii této problematiky a navazuje současnou právní úpravou na našem území i z mezinárodního hlediska. Seznamuje nás s právy a povinnostmi poškozeného a oběti a navzájem je porovnává. Dále se v této bakalářské práci …more
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to define the position of aggrieved and victim in the penal procedure. One part of this work is dedicated to the Act nr. 45/2013 Sb., about the victims of criminal acts. The work is oriented on the history of this topic, then continues with the contemporary legal processing on our territory and also from the international point of view. It acquaints us with rights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2020
  • Supervisor: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure