Bc. Vendula Churová

Bakalářská práce

Optimalizační algoritmy inspirované živou přírodou

Bio-inspired optimization algorithms
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje přírodou inspirovaným metaheuristickým algoritmům a~jejich aplikaci na registraci medicínských obrazů. Práce předkládá rešerši těch nejznámějších metaheuristických algoritmů se zaměřením na algoritmy Evolučních strategií a Umělých včelích kolonií. Tyto dva algoritmy jsou porovnány s jejich biologickou předlohou, implementovány v prostředí MATLAB a testovány na sadě dvourozměrných …více
Abstract:
This thesis deals with bio-inspired metaheuristic algorithms and their application to the problem of medical image registration. Best known (existing) bio-inspired metaheuristics are reviewed. Main focus is on Evolution strategies and Artificial bee colony. Both algorithms are compared with their biological inspiration, implemented in software MATLAB and tested on two-dimensional image dataset of magnetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Dluhoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie