Vít Daněk

Bakalářská práce

Migrace a evropská imigrační krize

Migration and European migration crisis
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza fenoménu migrace. Práce rozebírá jednotlivé typy migrace a popisuje druhy migrantů. Soustředí se zejména na ekonomické a demografické souvislosti migrace a její dopady na pracovní trh a ekonomický vývoj státu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. evropské imigrační krizi. Práce mapuje vývoj migrace v Evropské unii a její statistické souvislosti, zejména problematiku …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the migration phenomenon. Thesis discusses the different types of migration and describes the types of migrants. It focuses mainly on economic and demographic context of migration and its impact on the labor market and economic development of the state. It also tackles the European imigration crisis. Thesis describes the development of migration in the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: Eliška Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49754