Theses 

Trh důchodců - trh budoucnosti – Ing. Lenka Kotoulková, B.A.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Ing. Lenka Kotoulková, B.A.

Diplomová práce

Trh důchodců - trh budoucnosti

Market of retirees - market of future

Anotace: Cílem práce „Trh důchodců – trh budoucnosti“ je nalézt pomocí vhodných metod podnikatelskou příležitost reagující na trend stárnutí obyvatelstva a následně vypracovat z určité části podnikatelský plán. Teoretická část vysvětluje, kdo je podnikatel, co podnikání obnáší, proč se píše podnikatelský plán, a jaké informace by měl obsahovat. V navazující praktické části práce je provedena sekundární analýza trhu privátních služeb pro důchodce. Spolu s primárním kvantitativním průzkumem pomohla nalézt podnikatelskou příležitost a identifikovat příslušný tržní segment. Následují zpracované části podnikatelského záměru, jež se týkají například otázky právní formy podniku, financování, marketingu a personalistiky.

Abstract: Target of the diploma thesis „Market of retirees – market of future“ is to find, by using suitable methods, an entrepreneurial opportunity responding to the trend of population ageing, and to work out business plan partially. Theoretical part explains who is entrepreneur, what one means with entrepreneurship, why business plan is written and what kind of information it should provide. In the next, practical, part of the work is carried out a secondary analysis of the market of services for retirees. Together with primary quantitative research it helped to find entrepreneurial opportunity and identify particular market segment. It is followed with parts of business plan such as legal form of the enterprise, financing, marketing and human resources.

Klíčová slova: Podnikání, podnikatelský plán, malý podnik, trh důchodců, služby, entrepreneurship, business plan, small enterprise, market of retirees, services

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radka Popelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz