Bc. Filip Šubrt

Diplomová práce

Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System

Presentation by Rich Media Systems. Alignment particular software solution Rich Media Managemetnt Systems
Anotace:
Diplomová práce „Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System představuje softwarová řešení pomocí kterých je možné pořádat webináře. V teoretické části se věnuji Richness Media theory a elearningu. Dále se v této části zabývám slovem webinář a jak webináře používat. V praktické části se věnuji popisu projektu webinare.knihovna.cz.
Abstract:
Dissertation Thesis "Presentation by Rich Media. Alignment particular software solution Rich Media Managemetnt Systems presents software solution by the help of which it is possible arrange webinars. The theoretical part explain Rich Media Theory and e‐learning. In those parts further I deal with in a word webinar and by using webinars in education. The Practical part describes project webinare.knihovna …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.