Bc. Filip Šubrt

Master's thesis

Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System

Presentation by Rich Media Systems. Alignment particular software solution Rich Media Managemetnt Systems
Abstract:
Diplomová práce „Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System představuje softwarová řešení pomocí kterých je možné pořádat webináře. V teoretické části se věnuji Richness Media theory a elearningu. Dále se v této části zabývám slovem webinář a jak webináře používat. V praktické části se věnuji popisu projektu webinare.knihovna.cz.
Abstract:
Dissertation Thesis "Presentation by Rich Media. Alignment particular software solution Rich Media Managemetnt Systems presents software solution by the help of which it is possible arrange webinars. The theoretical part explain Rich Media Theory and e‐learning. In those parts further I deal with in a word webinar and by using webinars in education. The Practical part describes project webinare.knihovna …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2011
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.