Mgr. Linda Kodytková

Diplomová práce

Ochrana kulturních památek ve stavebním právu

Protection of Cultural Monuments in the Construction Law
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika ochrany nemovitých kulturních památek a území s plošnou ochranou ve stavebním právu. Úvodní kapitoly jsou věnovány právní úpravě, základním pojmům a organizační struktuře. Další kapitoly se zabývají územním plánováním, vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány v procesech vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona …více
Abstract:
The diploma thesis is the issue of protection of real estate cultural monuments and areas which are granted protection, in constructional law. Introductory chapters are devoted to legislation, to basic terms and to organizational structure. Other chapters deal with territorial planning, issuing “binding opinions” by concerned authorities in the processes conducted according to Act No. 183/2006 Coll …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta