Bc. Barbora BOYKO

Diplomová práce

Orientace klientů Azylového zařízení Havířov v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR

Orientation of the clients of residential centre Havířov in offer of services Refugees Facilities Admistration
Anotace:
Diplomová práce se věnuje klientům Azylového zařízení Havířov, tedy žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, a jejich orientaci v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR. Teoretická část obsahuje vedle základních pojmů činnost Správy uprchlických zařízení na poli azylové politiky ČR. Podstatná část byla věnována jejím službám, které poskytuje prostřednictvím svých zařízení. Zejména službám …více
Abstract:
The diploma work devoted to Asylum Centre's clients in Havířov, therefore to applicants for international protection, and their orientation in providing services by Refugee Facilities Administration of the Ministry of Interior. Except the basic concepts the theoretical part includes the activity Refugee Facilities Administration in asylum policy field of the Czech Republic. A substantial part was devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2010
Zveřejnit od: 18. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOYKO, Barbora. Orientace klientů Azylového zařízení Havířov v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta