Bc. Josef Ulrich

Master's thesis

Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory"

Project of Establishment of a New Business Entity Named "Untraditional Residential Facility for Elderly People"
Anotácia:
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt k založení netradičního pobytového zařízení pro seniory. V úvodní části jsou zpracovány teoretické podklady pro vypracování podnikatelského plánu. V praktické části diplomové práce je provedena analýza okolí pomocí PEST a Porterovy analýzy. Stěžejní částí práce je vypracování konkrétního podnikatelského plánu k založení nového subjektu, vycházející z předchozích …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose a project to establishment untraditional residential facility for elderly people. The first part focus on the theoretical basis for the elaboration of the business plan. As for the practical part of this diploma thesis, there is elaborated external analysis trough the PEST and Porter's analysis. The crucial section of this diploma thesis focus on concrete …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zverejniť od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ulrich, Josef. Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory". Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Enterprise Economics