Marek Lakoštík

Diplomová práce

Vykonávání XPath dotazů na XML datech validních k existujícímu XML Schema

XPath Processing on an XML Data with the Existing XML Schema
Anotace:
XML je značkovací jazyk, který se v současnosti stále více používá pro uchovávání dat v oblasti informačních technologií. Podobně jako se dá vyhledávat v relačních databázových systémech pomocí jazyka SQL, dá se vyhledávat i v XML databázových systémech. Nejpoužívanějším XML dotazovacím jazykem je XPath, jehož dotazy jsou zpracovávány kromě jiných i holistickými algoritmy. Ty jsou navrženy tak, aby …více
Abstract:
XML is a mark-up language, which is increasingly used for storing data in the field of information technology. Like it is possible to search in relational databases with help of SQL language, it is also possible to search in XML databases. XPath is the most commonly used XML query language, which queries are processed, besides others, by holistic algorithms. These are designed to work with a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Radim Bača
  • Oponent: Michal Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma