Monika Holubářová

Bakalářská práce

Vliv zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách v České republice na život obyvatel vybrané lokality

The influence of the employment of foreigners in the industrial zones in the Czech republic on the life of the population in selected locality.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách v České republice na život obyvatel vybrané lokality. Práce je založena na kvalitativním výzkumu se zaměřením na rozvoj průmyslové zóny. Tento rozvoj s sebou přináší pozitivní i negativní dopady, např. nižší nezaměstnanost, vyšší průměrné výdělky, ale též vzrůstající kriminalitu, problémy s ubytováním, nedostatek zaměstnanců …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the influence of employment of foreigners in industrial zones in the Czech Republic on the life of the inhabitants of the selected locality. The thesis is based on qualitative research focusing on the development of the industrial zone. This development brings both positive and negative impacts, such as lower unemployment, higher average earnings, increasing crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holubářová, Monika. Vliv zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách v České republice na život obyvatel vybrané lokality . Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická