Bc. Petra Kovářová, DiS.

Diplomová práce

Postoje pracovníků k implementaci standardů kvality sociálně právní ochrany v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Workers attitude towards the implementation of quality standards of social and legal protection in facilities for children needing immediate assistance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tím, jaké postoje zaujímají pracovníci k implementaci standardů kvality sociálně-právní ochrany v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Cílem práce je pokusit se nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku: Jaký postoj mají pracovníci ZDVOP k implementaci standardů sociálně-právní ochrany v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc? Text práce je rozdělen na tři části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the, what is the approach of workers to the implementation of quality standards of socially-legal protection in the facility for children requiring immediate assistance. The aim of the thesis is to find the answer on the answer the main research question: What attitude do workers have ZDVOP to implement the standards of social and legal protection in a facility for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií