Vladimír Marčík

Bakalářská práce

Vstup firmy na zahraniční trh s podporou agentury Czech Trade

Czech firm entering the foreign market with support of agency Czech Trade
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na vstup české společnosti VELTEKO s.r.o. na nový zahraniční trh s podporou české proexportní agentury CzechTrade. V práci je připomenuta teorie mezinárodního obchodu a analyzován vývoj a jeho současné trendy. Dále se práce zaměřuje na danou společnost vyrábějící balicí stroje, její prostředí, finanční strukturu a konkurenci. Řeší se zde i potenciální kazachstánský trh …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on entry of the Czech company VELTEKO to the new foreign market with the support of the Czech export agency CzechTrade. The thesis analyzes the theory of international business, its development and current trends, the company producing packaging machines, its environment, financial structure and their competition. There is also analyzed a potential Kazahstan market where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance