Vladimír Marčík

Bachelor's thesis

Vstup firmy na zahraniční trh s podporou agentury Czech Trade

Czech firm entering the foreign market with support of agency Czech Trade
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na vstup české společnosti VELTEKO s.r.o. na nový zahraniční trh s podporou české proexportní agentury CzechTrade. V práci je připomenuta teorie mezinárodního obchodu a analyzován vývoj a jeho současné trendy. Dále se práce zaměřuje na danou společnost vyrábějící balicí stroje, její prostředí, finanční strukturu a konkurenci. Řeší se zde i potenciální kazachstánský trh …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on entry of the Czech company VELTEKO to the new foreign market with the support of the Czech export agency CzechTrade. The thesis analyzes the theory of international business, its development and current trends, the company producing packaging machines, its environment, financial structure and their competition. There is also analyzed a potential Kazahstan market where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2018
  • Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní