Bc. Jitka Žáčková

Bachelor's thesis

Mapy jako zdroj pro retrospektivní databázi toponym.

Maps as a source for retrospective toponymy database
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mapami jako zdroji pro retrospektivní databázi toponym. Výsledkem práce je vytvoření série map zobrazující retrospektivní vývoj anoikonym (kategorie toponym) v městysu Černá Hora, Jihomoravský kraj a části městysu Doubravník, Křížovice, Jihomoravský kraj. Mapy jsou k nahlédnutí v přílohách. K vytvoření retrospektivní databáze byly použity významné mapové podklady od …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the theme of maps as a source for a retrospective toponymy database. The result of this work is the creation of a series of maps which show retrospective development of anoikonyms (toponym category) in the town Černá Hora, in the South Moravian Region and part of the town Doubravník, Křížovice, in the South Moravian Region. The maps are available in the annex of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta