Theses 

Digitální podpis a digitální certifikáty – Ing. Jan Pilař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Ing. Jan Pilař

Diplomová práce

Digitální podpis a digitální certifikáty

Digital signature and digital certificates

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou digitálních certifikátů a digitálního podpisu. Je určená především odborníkům, na které se kladou nároky danou oblastí zabývat. Své využití najde i u lidí zabývajících se elektronickým podepisováním a šifrováním elektronické komunikace. Jednotlivé kapitoly podrobně mapují danou část s přihlédnutím k znalostem čtenáře. V teoretické části se práce zabývá danou legislativou, principy digitálních certifikací a podpisu, základy šifrování a možnými bezpečnostními riziky. V praktické části jsou vytvořeny návrhy konfigurací zabývající se efektivním využíváním digitálních podpisů a certifikátů, které jsou podrobně popsány (studie).

Abstract: This following thesis deals with the issue of digital certificates and signature. Her subject matter is intended for the experts, for which is a duty to be concerned with this matters. The usage could be applied for people dealing with the electronic signating and coding of electronic communication. Particular chapters are mapping out each part to nitty gritty details according to a knowledge of a reader. Teoretical part is dealing with the concrete legislativ, principals of digital certifications and signature, basics of coding with possible security risks. In the practical part are made suggestions of configurations concentrated on an efficient usage of digital signatures and certifications, which are described in detail.

Klíčová slova: eIDAS, bezpečnost, elektronický dokument, elektronický (digitální) podpis, digitální certifikát, šifrování, veřejný klíč, privátní klíč, PKI, certifikační autorita, čipová karta

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26539 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Pilař, Jan. Digitální podpis a digitální certifikáty. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz