Ing. Jan Pilař

Diplomová práce

Digitální podpis a digitální certifikáty

Digital signature and digital certificates
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou digitálních certifikátů a digitálního podpisu. Je určená především odborníkům, na které se kladou nároky danou oblastí zabývat. Své využití najde i u lidí zabývajících se elektronickým podepisováním a šifrováním elektronické komunikace. Jednotlivé kapitoly podrobně mapují danou část s přihlédnutím k znalostem čtenáře. V teoretické části se práce zabývá danou legislativou …více
Abstract:
This following thesis deals with the issue of digital certificates and signature. Her subject matter is intended for the experts, for which is a duty to be concerned with this matters. The usage could be applied for people dealing with the electronic signating and coding of electronic communication. Particular chapters are mapping out each part to nitty gritty details according to a knowledge of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pilař, Jan. Digitální podpis a digitální certifikáty. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie