Theses 

Digitální podpis a digitální certifikáty – Ing. Jan Pilař

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Ing. Jan Pilař

Master's thesis

Digitální podpis a digitální certifikáty

Digital signature and digital certificates

Abstract: Tato práce se zabývá problematikou digitálních certifikátů a digitálního podpisu. Je určená především odborníkům, na které se kladou nároky danou oblastí zabývat. Své využití najde i u lidí zabývajících se elektronickým podepisováním a šifrováním elektronické komunikace. Jednotlivé kapitoly podrobně mapují danou část s přihlédnutím k znalostem čtenáře. V teoretické části se práce zabývá danou legislativou, principy digitálních certifikací a podpisu, základy šifrování a možnými bezpečnostními riziky. V praktické části jsou vytvořeny návrhy konfigurací zabývající se efektivním využíváním digitálních podpisů a certifikátů, které jsou podrobně popsány (studie).

Abstract: This following thesis deals with the issue of digital certificates and signature. Her subject matter is intended for the experts, for which is a duty to be concerned with this matters. The usage could be applied for people dealing with the electronic signating and coding of electronic communication. Particular chapters are mapping out each part to nitty gritty details according to a knowledge of a reader. Teoretical part is dealing with the concrete legislativ, principals of digital certifications and signature, basics of coding with possible security risks. In the practical part are made suggestions of configurations concentrated on an efficient usage of digital signatures and certifications, which are described in detail.

Keywords: eIDAS, bezpečnost, elektronický dokument, elektronický (digitální) podpis, digitální certifikát, šifrování, veřejný klíč, privátní klíč, PKI, certifikační autorita, čipová karta

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26539 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pilař, Jan. Digitální podpis a digitální certifikáty. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 04:37, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz