Monika Procházková

Bakalářská práce

Regionální rozdíly v reprodukci obyvatelstva

Regional differences in reproduction of the population
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reprodukcí obyvatelstva na úrovni krajů ČR. Reprodukcí je zde myšlena přirozená měna populace, tzn. rození a vymírání. Jde tedy o analýzu demografických procesů úmrtnosti a porodnosti. Z důvodu úzké souvislosti s procesem porodnosti je v práci zohledněn i proces potratovosti. Cílem je popis, zhodnocení vývoje a srovnání vybraných ukazatelů na úrovni krajů České republiky …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the reproduction of the population at regions CZ Reproduction is meant here natural change of population, ie. birth and extinction. It is an analysis of demographic processes of mortality and fertility. Because of the close connection with the process of birth is reflected in the work process of abortion. The aim is to describe, evaluation of the development and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Martina Šimková
  • Oponent: Kornélia Cséfalvaiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68052

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma