Bc. Gabriela MARKOVÁ

Diplomová práce

Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd

Renaissance Courts as Centres of Science and Art: Italian Renaissance Courts and the Development of Natural Sciences
Anotace:
Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd. Pozornost bude věnována přírodním vědám, přírodní filosofii a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Jedním z dílčích témat se stanou i úzké vazby mezi přírodními vědami a výtvarným uměním, k nimž na těchto dvorech docházelo. Práce si také klade za …více
Abstract:
The aim of the presented Thesis is to present Italian Renaissance Courts as the centres of science and art. Their contribution to European science is described. The main focus is given to natural sciences, natural philosophy and magic, disciplines being developed at these courts. Close relations between natural sciences and art at the courts are the part of the Thesis. The work also reflects inspiration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Gabriela. Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/