Bc. Michaela Antušáková

Diplomová práce

Průmyslová i postprůmyslová Ostrava: souvislosti jejího rozvoje i úpadku

Industrial and post-industrial Ostrava: causalities of its development and decline
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Průmyslová i postprůmyslová Ostrava: souvislosti jejího rozvoje i úpadku“ je analýza a hodnocení průmyslového a v současné době postprůmyslového města a jeho současné situace. V první části své práce se zaměřuji na procesy industrializace, transformace a následné deindustrializace. V další části se zabývám konkrétně městem Ostravou. Popisuji historii města, počátky těžkého …více
Abstract:
The goal of thesis: „The industrial and post-industrial Ostrava: causalities of its development and decline“ is the analysis and evaluation of an industrial and post-industrial town and its current situation. First part deals with the process of industrialization, transformation and deindustrialization. The following section is focused on town Ostrava. I describe history of the city, heavy industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa