Bc. Veronika Šmerdová

Bakalářská práce

Datové otroctví

Data slavery
Anotace:
Bakalářská práce „Datové otroctví“ se věnuje novodobému fenoménu, který se týká všech aktivních i pasivních uživatelů internetu. Na začátku práce jsou popsány vybrané přístupy ke svobodě. Po této kapitole následuje popis otroctví jako opak svobody. Shrnutí otroctví zahrnuje tabulku, která slouží jako vizualizace zjištěných informací pro lepší přehlednost. Práce pokračuje částí zabývající se daty a …více
Abstract:
The bachelor thesis "Data Slavery" is devoted to a modern phenomenon that affects all active and passive users of the Internet. At the beginning of the thesis, selected approaches to freedom are described. This chapter is followed by a description of slavery as the opposite of freedom. The summary of slavery includes a table that serves as a visualization of the information found for better clarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví