Bc. Jozef Štyrák

Diplomová práce

Extrakce informací z burzovních zpráv

Information extraction from stock market news
Abstract:
This thesis deals with design and development of system for information extraction from stock market news. The task of the system is to automatically identify and extract recommendations from unstructured news texts. On given task the issues of czech language processing are being illustrated. The specific tasks and problems, which are to be dealt with, are described on every language level. Besides …více
Abstract:
Táto práca sa venuje návrhu a vývoju systému pre extrakciu informácií z textov burzových správ. Úlohou vyvíjaného systému je automatická identifikácia a extrakcia nákupných doporučení z voľného textu správ. Na danej úlohe je ilustrovaná problematika počítačového spracovania českého jazyka. Postupne sú na každej jazykovej úrovni popísané úlohy a problémy, ktoré je potrebné riešiť. Práca sa okrem toho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka