Bc. Barbora Reichlová

Diplomová práce

Informální učení v online komunitě na Facebooku

Informal learning in online community on Facebook
Anotace:
Magisterská diplomová práce je zaměřena na informální učení na sociálních sítích. Teoretická část práce se věnuje vymezení informálního učení, zejména jeho podobám, učebním prostředím a změně v souvislosti s využíváním moderních komunikačních technologií. Dále jsou vymezeny procesy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with informal learning on social network. Theoretical part is focused on informal learning, learning environments a its change related to using modern communication technologies. Then the paper presents communication process and its characteristics in real and virtual form. Focus is also on real and virtual form of community. Last chapter represents the empirical findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika