Theses 

Výukový systém předmětu Navigace III – Denisa Kupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie letecké dopravy / Technologie provozu letecké techniky

Denisa Kupková

Bakalářská práce

Výukový systém předmětu Navigace III

Educational System of Subject Navigation III

Anotace: Cílem této práce je vypracování výukového systému pro část modulu 062 Navigace III. v programu PowerPoint a obecně zpracovat problematiku RNAV a družicové navigace GNSS v programu Microsoft Word. V první kapitole jsou čtenáři vysvětleny základní principy a dělení prostorové navigace. Věnovala jsem se provedení tratě RNAV, rozdílu přiblížení na pražské letiště mezi RNAV a RNAV (GNSS), RNAV typy i úrovněmi, základní znalosti FMS systému a výhodami, které samotná prostorová navigace současnému letectví přináší. V druhé kapitole jsou popsány základní informace o principu fungování satelitního navigačního systému (GNSS ), jeho rozdělení a samotné využití v budoucnosti u jednotlivých typů GNSS. Celá má práce se zabývá výhradně využitím v letecké dopravě.

Abstract: The aim of this work is to analyse a teaching system for part of the module 062 navigation III. in program PowerPoint and generally analyse issues RNAV and satellite navigation GNSS in program Microsoft Word. In the first chapter the basic principles are explained to the readers and also the area navigation. I have carried out the making of the route RNAV, differentiating in distance of Prague airport between RNAV and RNAV (GNSS), RNAV types and levels, basic knowledge of FMS system and advantages which on its own present spacious navigation is providing. In the second chapter are described the basic information about the principle functioning of satellite navigation system (GNSS), its definition and the actual use in the future of different types GNSS The whole work is mainly based on the use of air travel.

Klíčová slova: RNAV, GNSS, FMS, RNP

Keywords: RNAV, GNSS, FMS, RNP

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Smrž
  • Oponent: Jiří Kubáň

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 06:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz