Bc. Jakub Procházka, Ph.D.

Master's thesis

Experimentální ověření souvislosti mezi prosociálním chováním a tendencí vyžadovat prosociální chování od ostatních

Experimental detection of the connection between prosocial behaviour and the tendencion to claim prosocial behaviour from the others
Abstract:
Práce je zaměřena na vztah mezi prosociálním chováním a tendencí vyžadovat prosociální chování. V první části autor definuje pojmy „prosociální chování“ a „vyžadování prosociálního chování“ a popisuje přístupy k prosociálnímu chování. Uvádí teorie, které prosociální chování vysvětlují, a vyjmenovává faktory, které jej ovlivňují. Ve druhé části práce autor prezentuje korelační výzkum, jehož cílem bylo …more
Abstract:
The paper is focused on relation between prosocial behavior and the tendency to demand prosocial behavior. In the first part, the author defines the terms “prosocial behavior” and “demanding prosocial behavior” and describes various attitudes towards prosocial behavior. Furthermore, he introduces theories explaining prosocial behavior and lists key factors influencing prosocial behavior. In the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology