Bc. Katarína Belejová

Bakalářská práce

Srovnání náboženství jako prvku sociální kritiky ve folkových textech v Americe a Československu

Comparison of Religion as a Feature of Social Criticism in Folk Lyrics in the USA and Czechoslovakia
Anotace:
Tato práce se zabývala analýzou náboženství jako prvku sociální kritiky ve folkových textech Ameriky a Československa a jejím cílem bylo srovnání využívání těchto prvků na základě společenských rozdílů mezi zmíněnými státy ve zkoumaném období. První kapitola práce se věnuje teoretickému vstupu k folkové písni, zejména její sociálně-kritické povaze. Druhá kapitola se zaměřuje na americký kontext, předkládá …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of elements of religion as a tool of social criticism in folk lyrics of the USA and Czechoslovakia and its aim was to compare the use of these elements on the basis of cultural differences in the two countries in the chosen era. The first chapter deals with a theoretical introduction to folk songs, mainly with its social critical character. The second chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia