Bc. Martina Hinková

Bakalářská práce

Analýza výživy předškolních dětí s ohledem na socioekonomický statut rodiny

Nutrition analysis of preschool children with regard to family socioeconomic status
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zaměřila na téma ,,Analýza výživy předškolních dětí s ohledem na socioekonomický status rodiny“. Ve své bakalářské práci zjišťuji nedostatky ve výživě předškolních dětí v rodinách, dále se také pokouším podat ucelený text o správné výživě předškolního dítěte. Práce zjišťuje, zda existuje rozdíl v kvalitě či kvantitě stravování dětí ve věku 3 – 6 let v rodinách, podle jejich …více
Abstract:
I focused In my bachelor´s thesis on the topic " Nutrition analysis of preschool children with regard to family socioeconomic status". In this thesis I find deficiencies in the diet of preschool children in families, and we also try to provide a comprehensive statement on the right nutrition of preschool children. The thesis investigates whether there is a difference in the quality or quantity of food …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma