Pavel DLASK

Diplomová práce

John Rawls a deliberativní demokracie

John Rawls and Deliberative Democracy
Anotace:
Již z názvu diplomové práce je patrné, že jejím hlavním úkolem je informovat čtenáře o vztahu mezi Rawlsovou revidovanou koncepcí politické spravedlnosti, zpřístupněnou zejména za pomoci Politického liberalismu, a mezi konceptem deliberativní demokracie. Tento vztah je zde reflektován skrze řadu kritiků, jako jsou například A. Gutmann a D. Thompson, J. Cohen a další, za účelem rozkrýt a přiřadit Rawlsovo …více
Abstract:
The title of the thesis shows that its main task is to inform readers about the relationship between Rawls's revisited conception of political justice, accessible especially through Political Liberalism, and the concept of deliberative democracy. This relationship is critically reflected through many critics, such as A. Gutmann and D. Thompson, J. Cohen and others, in order to uncover and to label …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLASK, Pavel. John Rawls a deliberativní demokracie. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie

Práce na příbuzné téma