Bc. Martina Cvrkalová

Bakalářská práce

Korekce astigmatismu

Astigmatism correction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především korekcí astigmatismu. V první části práce je astigmatismus zmíněn z pohledu refrakční vady jakož-to celku. Součástí je i etiologie astigmatismu. Následuje nastínění průběhu vyšetření astigmatického pacienta. Největší důraz je zde kladen na podání informací o jednotlivých metodách korekce. V Práce dále obsahuje popis korekce za pomoci brýlových skel, kontaktních …více
Abstract:
This bachelor thesis mainly deals with the correction of astigmatism. In the first part of the thesis there is astigmatism mentioned in term sof refractive error as a whole. It also includes the etiology of astigmatism. Then the checkup of astigmatic patiens is outlined. The main emphasis is put on the submission of information about the various methods of correction. Thesis further contains a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
  • Oponent: Mgr. David Severa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta